zpravy

Konference projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU ve dnech 9. – 10. 6. 2015

Jste učitelem či ředitelem ZŠ nebo MŠ a zajímají vás novinky a aktuální dění ve vašem oboru? Chcete vědět víc než ostatní? Pak právě vám je určena pozvánka na konferenci projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU, která se uskuteční 9. – 10. června 2015 v Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Účast na konferenci je po oba dny zdarma.

MŠMT vydalo Soubor pedagogicko-organizačních informací 2015-2016

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016. Soubor pedagogicko-organizačních informací má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2015/2016.

Inspekce dnes zahájila zjišťování výsledků žáků

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dnes Česká školní inspekce zahájila proces zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol, které bude pokračovat až do 22. 5. 2015.

Opatření ministra školství, kterým se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou na 2 nebo 3 zkoušky podle rozhodnutí ředitele školy, čímž se podmínky ukončování vzdělávání sjednocují s oborem vzdělání Gymnázium.

Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. MŠMT je schválilo jako metodický pokyn na konci března 2015.

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. 

Výstava představí Jana Husa v prostředí Karlovy univerzity

(čtk) V Karolinu dnes začne výstava, kterou Karlova univerzita připravila u příležitosti letošního 600. výročí mučednické smrti kněze, kazatele a svého někdejšího rektora Jana Husa. Bude se konat v Křížové chodbě Karolina až do 28. srpna. 

Studenti UJAK prý neznají přesné důvody nepřipuštění ke státnicím

 (čtk) Studenti Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) neznají konkrétní důvody, proč podle hodnoticí skupiny nesplňují podmínky pro připuštění ke státnicím. Nevědí tak, jak by to měli napravit. V dopise adresovaném ministru školství Marcelu Chládkovi (ČSSD), který má ČTK k dispozici, na to jménem studentů upozorňuje jejich mluvčí Lenka Klárová.


reklama

vms_125x125.png
1418079600_pohary_medaile.gif
vida.gif
klostrmann.gif
ucebnice
spindl.png
tentotyden
Česko se bez nové generace techniků neobejde

Půjde Amnesty international před soud?

Kampaň proti řediteli
1521
okentes_2015.gif
anketa
Měla by být matematika povinným předmětem u maturit?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
48%
11%
rok-prumyslu.png
soutez
kdojeto
© Copyright 2010 - 2013 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz