souteze

V časopisu Učitelské noviny můžete prezentovat svou nabídku formou graficky zpracovaného plošného inzerátu, PR článku, vloženého/všitého letáku nebo v rubrikách řádkové inzerce.


ŘÁDKOVÁ INZERCE
(ve stejném týdnu zdarma na webu)

1 řádek (i začatý) stojí 77 Kč. Na řádek se vejde cca 26 znaků včetně mezer. V rubrice „Práci hledají“ poskytujeme slevu 70 % (ne však množstevní slevy).
Zvýraznění inzerátu: rámeček/77 Kč, barevný podtisk + 15 %
Množstevní slevy za opakování: 3x…10 %, 4–6x…15 %, 7–12x…20 %, 13x a výše…25 %

Vzdělání, kurzy
Cestování
Prodej - koupě
Oznámení
Různé
Kronika

KONKURZY NA ŘEDITELE…

• Obec Verměřovice vyhlašuje konkurz na ředitele/ku pro ZŠ a MŠ Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí.
Nabízíme možnost ubytování. Přihlášky do 2. 3. 2018. Kontakt: V. Vacková, 725 091 241, starosta@vermerovice.cz.    Zn.: 152/18/Ř.

Obec Kamýk nad Vltavou vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. Možnost získání služebního bytu 4 + KK. Uzávěrka přihlášek 16. 3. 2018. Více na www.obeckamyk.cz
 Zn.: 120/18/Ř.

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Pampeliška v MČ PrahaLysolaje.
Požadavky:
– předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle ustanovení § 3, 5, 29a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
– znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů.
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018 (možno i dříve).
Více informací na el. úřední desce MČ Praha-Lysolaje na adrese http://e-deska.cz/lysolaje.   ; Zn.: 121/18/Ř.
Rada Jihomoravského kraje podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

 1. Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace,
 2. Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace,
 3. Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace,
 4. Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace,
 5. Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace,
 6. Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace,
 7. Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace,
 8. Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace,
 9. Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace,
 10. Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace,
 11. Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace,
 12. Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace,
 13. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace,
 14. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace,
 15. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace,
 16. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace,
 17. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace,
 18. Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace,
 19. Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace,
 20. Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace,
 21. Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace,
 22. Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace,
 23. Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace,
 24. Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace.

Požadavky:

 1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5;
 2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů;
 3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce přiložte následující písemnosti:

 1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
 2. originály nebo ověřené kopie dokladu případně dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (možno nahradit ověřenými kopiemi nebo originály pracovních smluv apod.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. koncepci vedení školy/školského zařízení v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 5 stran formátu A4,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 6. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018, u Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace od 1. 9. 2018.
Přihlášku s uvedenými doklady doručte do 15. 3. 2018 na adresu: Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.  
Zn.: 122/18/Ř.
Rada Královéhradeckého kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací s nástupem dne 1. 7. 2018:
Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Riegrova 1403, 508 01 Hořice,
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov,
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod, se sídlem Pražská 931, 547 01 Náchod,
Střední škola gastronomie a služeb, se sídlem Volanovská 243, 541 01 Trutnov,
Střední škola strojírenská a elektrotechnická, se sídlem Kumburská 846, 509 01 Nová Paka,
a na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018:
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, se sídlem Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov,
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, se sídlem Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují,
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov, se sídlem Procházkova 303, 541 01 Trutnov,
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, se sídlem Komenského 586, 543 01 Vrchlabí,
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, se sídlem Velká 3, 503 41 Hradec Králové,
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, se sídlem Dr. M. Tyrše, 112, 504 01 Nový Bydžov,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, se sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové,
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, se sídlem Školní 101, 541 01 Trutnov,
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787, se sídlem Pospíšilova 787, 500 03 Hradec Králové,
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100, se sídlem Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín,
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234, se sídlem Komenského 234, 500 03 Hradec Králové,
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, se sídlem Husova 675, 508 01 Hořice,
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1, se sídlem náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno,
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68, se sídlem Pražská 68, 500 04 Hradec Králové – Kukleny,
Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5, se sídlem Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové,
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566, se sídlem Štefánikova 566, 500 03 Hradec Králové.
Požadavky: splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školské problematiky a právních předpisů z oblasti školství (včetně souvisejících), organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání); přehled o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení doložený ověřenými kopiemi dokladů (např. pracovní smlouva, zápočtový list apod.); strukturovaný životopis; výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců); koncepce rozvoje školy na období 6 let (v rozsahu maximálně 4 stran).
Přihlášku včetně příloh doručte nejpozději do 8. 3. 2018 (do 12:00 hod. na podatelně úřadu) na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
Obálku označte slovy „Konkurz – název školy/školského zařízení – neotevírat“.
Zn.: 123/18/Ř.
ÚMČ PrahaZličín vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované obcí – ZŠ a MŠ, se sídlem Nedašovská 328, Praha 5 – Zličín.
Podrobnosti k vyhlášenému konkurzu najdete na www.mczlicin.cz.
Nástup 1. 8. 2018.
Zn.: 124/18/Ř.
Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516, okres Nymburk.
Kvalifikační předpoklady a náležitosti přihlášky naleznete na www.mestolysa.cz nebo na tel. 325 510 213, 325 510 214.
Termín podání: do 19. 3. 2018.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2018.
Zn.: 125/18/Ř.

• Obec Radslavice vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky ZŠ a SMŠ Radslavice, Školní 5, 751 11 Radslavice. Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2018. Více na www.radslavice.cz/uredni_deska.
Zn.: 126/18/Ř.

Starosta obce Dobrá Voda u Českých Budějovic v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
–          získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 7 a § 8,
–          délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky,
–          znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
–          organizační a řídící schopnosti,
–          občanská a morální bezúhonnost,
–          dobrý zdravotní stav.
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 1. srpna 2018.
Jmenování na vedoucí pracovní místo je na období 6 let.
Podání přihlášky:
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 21. března 2018 na adresu: Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Obálku označte heslem „Konkurz“. Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte na tel. 387 200 446–7.
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e‑mail, ID datové schránky, mobil).
Přílohy přihlášky jsou:

 1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom + vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem (nedoloží‑li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní smlouvou),
 5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),
 6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),
 7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Zn.: 140/18/Ř.
Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669.
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018.
Přihlášky jsou přijímány do 16. března 2018 (včetně). Podrobné informace naleznete na úřední desce MČ Praha 5: www.praha5.cz.
Kontakt: tel.: 257 000 459, e‑mail: jana.zacharova@praha5.cz.        Zn.: 141/18/Ř.
Obec Roztoky vyhlašuje konkurz na obsazení pozice ředitele/ky ZŠ a MŠ Roztoky, okr. Rakovník. Podmínky konkurzního řízení na www.obec-roztoky.cz - úřední deska. Přihlášky do 26. 3. 2018 do 16:00 h.    
Zn.: 149/18/Ř.

Obec Březová-Oleško vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Březová-Oleško.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 14. 3. 2018 na adresu Obecní úřad Březová‑Oleško, Hlavní 1143, Oleško, 252 45 Zvole u Prahy. Obálku označit Konkurz MŠ – neotvírat!
Bližší informace na www.brezova-olesko.cz.
Případné další informace na tel. č. 602 211 496, Petr Šilhánek (starosta Březová-Oleško).
Zn.: 150/18/Ř.

• Obec Dolní Slivno vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy Dolní Slivno, příspěvkové organizace. Úplná ZŠ a 1 třída MŠ. Uzávěrka přihlášek 16. 3. 2018. Více na www.dolnislivno.cz.
Zn.: 94/18/Ř.

Obec Výprachtice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, datum nástupu 1. 8. 2018. Termín podání přihlášek je do 2. 3. 2018. Více na www.obec-vyprachtice.cz.       Zn.: 96/18/Ř.
Obec Slatinice vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Slatinice, příspěvkové organizace.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v termínu do 29. 3. 2018 na adresu Obec Slatinice, Slatinice 50, 783 42 Slatinice. Obálku označit Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele ZŠ – neotvírat.
Bližší informace na www.slatinice.com .
Případné další informace na tel. č. 725 136 697, p. Mikmek, starosta.
Zn.: 97/18/Ř.
Město Červený Kostelec vyhlašuje konkurzy na pracovní místa ředitele/ředitelky na 3 školské příspěvkové organizace, které zřizuje:

 1. Základní škola V. Hejny Červený Kostelec, Komenského 540,
 2. Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138,
 3. Základní škola a Mateřská škola Červený Kostelec, Olešnice 190.

Text vyhlášení konkurzů najdete na úřední desce Červeného Kostelce www.cervenykostelec.cz .
Předpokládaný nástup na pracovní místo: od 1. srpna 2018.
Uzávěrka přihlášek: 28. února 2018.
Přihlášku včetně všech příloh doručte na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, správní odbor, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec.
Zn.: 115/18/Ř.

Město Stochov se sídlem Městský úřad Stochov, Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov, vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové organizace zřizované městem Stochov:
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov.
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města Stochova www.stochov.cz nebo tel. 312 651 243, 602 371 258, e-mail: starosta@stochov.cz.
Zn.: 99/18/Ř.

PLOŠNÁ INZERCE

Ceník plošné inzerce na vyžádání na cepelakova@ucitelskenoviny.cz.


Časopis UČITELSKÉ NOVINY každé úterý (kromě prázdnin) přináší úplný přehled o dění ve školství. Rozhovory, kauzy i kontroverzní témata, reportáže, analýzy, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol…na 32 barevných stranách.
Distribuční síť pokrývá celé území ČR – školy od mateřských po vysoké, ministerstva, krajské úřady, odbory školství měst a obcí, síť poraden, knihovny, zařízení volného času pro děti a mládež apod.
Náklad: 7200 výtisků (95 % tvoří předplatné).


Učitelské noviny, Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel./fax: 224 932 233, e-mail: inzerce@ucitelskenoviny.cz

Petra Čepeláková

Petra Čepeláková
cepelakova@ucitelskenoviny.cz

 
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama

ucebnice
image 2_240x200.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
25%
60%
15%
termaly_losiny_2018.jpg
cesko-nem_fond.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz