souteze

AKCENT College - soukromá vysoká škola

Perspektivní, pedagogicky zaměřené bakalářské obory
v kombinované i prezenční formě:

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk - angličtina
 • Rozšiřující studium - angličtina
 • Studium k prohlubování kvalifikace - Angličtina pro praxi
  v předškolním vzdělávání
 • Rozšiřující studium Angličtina v předškolním vzdělávání

Více informací na tel.: 261 109 234
nebo e-mail na info@akcentcollege.cz

 

AKREDITOVANÉ KURZY - PAS

Nabízíme akreditované jednodenní kurzy.

Č. j .: MSMT-26837/2015/1/731

Dítě s PAS a přístup k dítěti ze strany rodiny, školy i okolí
Lektoři: MUDr. Jitka Rumlová, psychiatr
Mgr. Alena Siváková, spec. pedagog
11. 10. 2017 od 9:00 do 17:00 a 27. 3. 2018 od 9:00 do 17:00

Relaxační a dechové techniky u dětí s PAS
Lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
25. 11. 2017 od 9:00 do 15:00 a 17. 3. 2017 od 9:00 do 15:00

Sportovní a pohybové aktivity pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)
Lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
24. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 a 23. 3. 2018 od 9:00 do 17:00

Plavání a pohybové aktivity ve vodě pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)
Lektor: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
9. 11. 2017 od 13:00 do 20:00 a 8. 3. 2018 od 13:00 do 20:00

www.autismusprocit.cz/vzdelavani.html

 

ERUDIA: Stahujte bezplatně výuková videa a další výukové pomůcky pro své hodiny

 • nová videa pro výuku anglického a německého jazyka (připravujeme)
 • krátké filmy a video-rozhovory s úspěšnými českými podnikateli pro výuku ekonomických předmětů a občanské výchovy
 

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu


Již více než 20 let se specializujeme se na celoživotní vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. Práci průvodce cestovního ruchu nebo průvodce Prahou lze vykonávat jako hlavní profesi, ale i jako velmi zajímavý přivýdělek například o víkendech a o prázdninách.

Zkoušky profesní kvalifikace
PK 65-021 N Průvodce cestovního ruchu
PK 65-028 N Průvodce Prahou
PK 65-036 M Místní zástupce cestovní kanceláře
PK 65-032 N Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
PK 65-030 M Vedoucí zájezdu
PK 65-027 M Pracovník turistického informačního centra
PK 65-029 N Vedoucí pracovník turistického a informačního centra

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2
www.tyrkys.cz
e-mail: kurzy@tyrkys.cz
telefon: 224 916 485

 
 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


Chcete změnit svoji profesi a stát se kvalifikovaným učitelem na základní nebo střední škole? Potřebujete získat odbornou kvalifikaci dle požadavků současné školské legislativy?

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy nabízí zájemcům získat kvalifikaci v těchto akreditovaných studijních programech:

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a II. stupně ZŠ
 • Učitelství uměleckých škol v ZUŠ, SUŠ a konzervatoři

Absolvováním studia získáváte způsobilost k výkonu profese učitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Přihlášky je možné zasílat na adresu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studijní oddělení, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

V rámci průběžného vzdělávání zajišťuje Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství také řadu kurzů (od problematiky šikanování až po didaktiku oborů) a programů (Letní škola historie). Kurzy a programy jsou akreditovány MŠMT a každý účastník po absolvování získává Osvědčení PedF UK.

Bližší informace včetně dalších kontaktů naleznete na našich webových stránkách: http://uprps.pedf.cuni.cz

PFUK
 

 

reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama

ucebnice
image_3_240x200.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
26%
60%
14%
zs.travnickova_240x100.gif
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz