souteze

Velký vůz Sever


Vzděláváme pedagogické a sociální pracovníky, pěstouny a poskytujeme supervize. Využíváme interaktivní metody zážitkové pedagogiky, tréninky v modelových situacích a podporujeme účastníky v jejich osobním rozvoji.

Akreditované vzdělávání v rámci DVPP:

Naše webové stránky: www.velkyvuz-sever.cz
Náš email: sever@velkyvuz.cz
Náš telefon: 777 594 441

 

AKCENT College - soukromá vysoká škola

Perspektivní, pedagogicky zaměřené bakalářské obory
v kombinované i prezenční formě:

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk

Programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk - angličtina
 • Rozšiřující studium - angličtina
 • Studium k prohlubování kvalifikace - Angličtina pro praxi
  v předškolním vzdělávání
 • Rozšiřující studium Angličtina v předškolním vzdělávání

Více informací na tel.: 261 109 234
nebo e-mailem na info@akcentcollege.cz

 

Environmentální a toxikologické vzdělávání pro pedagogické pracovníky

K doplnění a rozšíření znalostí učitelů středních i základních škol Jihomoravského kraje nabízíme:

Kurzy s akreditací MŠMT jsou pro pedagogické pracovníky z jihomoravského kraje zdarma, absolventi obdrží certifikát.

Informace o náplni kurzů, termínech a možnost registrace na www.envitox.cz.
 


ERUDIA: Stahujte bezplatně výuková videa a další výukové pomůcky pro své hodiny

 • nová videa pro výuku anglického a německého jazyka (připravujeme)
 • krátké filmy a video-rozhovory s úspěšnými českými podnikateli pro výuku ekonomických předmětů a občanské výchovy
 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy


Chcete změnit svoji profesi a stát se kvalifikovaným učitelem na základní nebo střední škole? Potřebujete získat odbornou kvalifikaci dle požadavků současné školské legislativy?

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy nabízí zájemcům získat kvalifikaci v těchto akreditovaných studijních programech:

 • Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ a II. stupně ZŠ
 • Učitelství uměleckých škol v ZUŠ, SUŠ a konzervatoři

Absolvováním studia získáváte způsobilost k výkonu profese učitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Přihlášky je možné zasílat na adresu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, studijní oddělení, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1.

V rámci průběžného vzdělávání zajišťuje Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství také řadu kurzů (od problematiky šikanování až pod didaktiku oborů) a programů (Letní škola historie). Kurzy a programy jsou akreditovány MŠMT a každý účastník po absolvování získává Osvědčení PedF UK.

Bližší informace včetně dalších kontaktů naleznete na našich webových stránkách: http://uprps.pedf.cuni.cz

PFUK
 

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu


Již více než 20 let se specializujeme se na celoživotní vzdělávání v oblasti cestovního ruchu. Práci průvodce cestovního ruchu nebo průvodce Prahou lze vykonávat jako hlavní profesi, ale i jako velmi zajímavý přivýdělek například o víkendech a o prázdninách.

Zkoušky profesní kvalifikace
PK 65-021 N Průvodce cestovního ruchu
PK 65-028 N Průvodce Prahou
PK 65-036 M Místní zástupce cestovní kanceláře
PK 65-032 N Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
PK 65-030 M Vedoucí zájezdu
PK 65-027 M Pracovník turistického informačního centra
PK 65-029 N Vedoucí pracovník turistického a informačního centra

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s. r. o.

Na Moráni 5, 128 00 Praha 2
www.tyrkys.cz
e-mail: kurzy@tyrkys.cz
telefon: 224 916 485

 
 
reklama un


reklama

klostrmann.gif
ucebnice
grevin-panmat-04.gif
eu hrou.jpg
tentotyden
Evaluační nástroj ukáže, co dětem chybí

Je Sorosova univerzita diskriminována?

Učitelé a psychoanalýza
1617
aquapark Špindl 240x100b.jpg
anketa
Je český vzdělávací systém připraven na rozsáhlou inkluzi?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
24%
61%
15%
ck_enko.gif
soutez
kdojeto
© Copyright 2010 - 2016 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: diversite.cz