souteze

Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova 70, 415 01 Teplice
tel.: 417 538 840, info@ddmteplice.cz
Příspěvková organizace, zřízená Radou KÚ Ústeckého kraje, celoročně zajišťující zájmovou činnost pravidelnou (zejména pro děti) i nepravidelné akce

Občanské sdružení Nová Ves, Teplice
tel.: 603 515 077, nves@seznam.cz
mateřské centrum, kluby pro školáky, akce pro seniory

Škola v přírodě Jetřichovice
tel.: 412 555 013, marie.mendlikova@volny.cz
ozdravné pobyty dětí

banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
30%
45%
25%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz