zpravy

V Plzni úspěšně dokončili projekt z OP VK

19. 06. 2012

 

Před časem jsme informovali o projektu Škola pro život, který probíhal ve 26. základní škole v Plzni od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012. Celková dotace činila 1 392 069,60 Kč, 85% financí bylo čerpáno z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního rozpočtu České republiky. Projekt byl veden pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.12/03.0013 a určen ke zlepšení základního vzdělávání. Měli jsme naplánováno pět klíčových aktivit, z nich čtyři se týkaly vytváření vzdělávacích materiálů pro žáky a jedna měla za cíl proškolit pedagogy, aby s vytvořenými materiály mohli pracovat všichni.

V první klíčové aktivitě jsme proškolili patnáct učitelů pro práci s interaktivní tabulí. Někteří zvládli problematiku tak dokonale, že nejen s tabulí pracují, ale vytvářejí i vlastní vzdělávací materiály. Školení bylo vícedenní, realizované na zakázku akreditovaným pracovištěm.

V další aktivitě absolvovali naši žáci sérii exkurzí a seminářů, jejichž společným tématem byla Volba povolání. Navštívili jsme jedny z největších zaměstnavatelů České republiky a zajímali se o možnosti uplatnění v těchto závodech. Zajímaly nás pracovní i sociální podmínky pro zaměstnance, způsoby výroby nebo možnosti přípravy na povolání, která tyto firmy nabízejí.  Exkurze proběhly ve firmách Auto Škoda Mladá Boleslav, ČEZ – elektrárna Ledvice, TPCA Kolín a Škoda Plzeň – Brush SEM. Všechny exkurze byly doprovázeny  odborným výkladem a žáci zpracovávali pracovní listy. Dalšími aktivitami se staly semináře pro žáky 8. a 9. ročníků s tématy: řízení firmy, ekonomika firmy, finanční řízení firmy a práce s lidskými zdroji. Veškeré semináře vedli zkušení majitelé nebo jednatelé firem i se zkušenostmi z nejvyšší státní správy. Obsah seminářů podal velmi kvalitní pohled do nitra úspěšně řízených firem, doplněný praktickými výstupy pro žáky. Na základě exkurzí a seminářů jsme vytvořili PowerPointové prezentace, které se na závěr projektu ověřily ve výuce v 6. až 9. ročníku. Předpokládáme jejich další využití při motivaci žáků při tématech v ŠVP o volbě povolání.

Prezentace jsou vytvořeny ke směrování žáků na odborné pozice ve výrobě, a tím ke snaze o zvýšení zájmu o učební obory. Materiály, včetně metodiky, jsou umístěny na intranetu školy a k dispozici pedagogům.   

Ve třetí klíčové aktivitě došlo ke vzniku předmětu Finanční gramotnost. Tento předmět patří mezi volitelné předměty v 9. ročníku a je vyučován v dvouhodinovém bloku. V souvislosti s jeho vznikem bylo nutné upravit ŠVP a vytvořit veškerou potřebnou dokumentaci – tematické plány, charakteristiku předmětu. Předmět byl do ŠVP zařazen ve školním roce 2011/2012 a jeho výuky se aktuálně účastní celkem 30 žáků. Je rozdělen do dvou hlavních částí – 1. vyučovací hodina je věnována teorii a výkladu, 2. vyučovací hodina je věnována praktickým dovednostem v oblasti psaní všemi deseti. Pro fungování a podporu předmětu byly vyhotoveny pracovní listy, které tvoří ucelený soubor a jsou zaměřeny na nejdůležitější oblasti základního finančního a ekonomického vzdělání – banka a její produkty, pojišťovny, úvěry – jejich výhody a nevýhody, rizika zadlužování, trh, fungování trhu, fungování nabídky a poptávky, reklama a její vliv na člověka, rodinný rozpočet, hospodaření státu, daně a daňový systém atd. Jako doplněk byla k některým tématům zpracována příprava pro Aktive Board. Pro zkvalitnění a zatraktivnění předmětu bylo zakoupeno 16 učebnic. Následně se realizovaly exkurze do České národní banky v Praze – expozice Lidé a peníze. Exkurze se účastnily obě třídy 9. ročníku. K návštěvě ČNB byl vytvořen pracovní list.

Klíčová aktivita EVVO probíhala v obou našich pracovištích (Litice, Bory). S žáky učitelé určovali stromy a květiny rostoucí v okolí školy. Polohu jednotlivých stromů ve školní zahradě žáci zakreslovali do mapky. K určeným rostlinám vyrobili popisky a zároveň vytvořili nástěnné tabule. Popisky stromů zalaminovali a připevnili ke kmenům stromů. O zvířatech žijících v lesích okolo Litic zorganizovali besedu s místním myslivcem a také s žáky navštívili Arboretum Sofronka v Plzni, kde se žáci seznámili s pravidly chování v přírodě, zábavnou formou se dozvěděli o funkci lesa včetně lesního hospodaření. Po celou dobu jsme měřili 2x denně venkovní teplotu. Poté jsme vypočítávali průměrné teploty v jednotlivých obdobích a porovnávali je. Žáci prošli celou obec Litice a zmapovali polohu kontejnerů na tříděný odpad. Ve škole v Liticích proběhl sběrový týden, během kterého se vybralo 590 kg starého papíru.

V zimě jsme sbírali vzorky sněhu v různých lokalitách a porovnávali jejich čistotu. Následně jsme sbírali vzorky vody z řeky, potoka, tůňky, studánky a vodovodu a opět žáci porovnávali míru znečištění. Vše jsme doplnili o vzorky půdy v Liticích a okolí a porovnávali je. Proměny životního prostředí v okolí školy dokumentujeme fotografiemi ze všech ročních období.

Při realizaci projektu v oblasti EVVO byla vytvořena řada výukových materiálů, které byly ověřovány a využívány při hodinách přírodopisu, chemie, praktik z přírodopisu a ekologického semináře, vycházkách nebo exkurzích přímo v terénu. Žáci se podíleli na přípravě a tvorbě materiálů na postery, které jsou vystaveny na chodbách školy. Postery jsou věnovány tématům poznávání okolí školy (Borský park a České údolí), pozorování vodních i suchozemských ekosystémů (rybník, řeka Radbuza, park, louka, les), určování kvality vody (pokusy s vodou, měření pH), pozorování počasí v okolí školy (čistota ovzduší, meteorologická měření).

Při dalších aktivitách v rámci projektu žáci připravovali akce pro ostatní spolužáky (výstava dřevin, „Den zvířat“ pro prvňáčky), vyráběli recyklovaný papír, navštěvovali přírodovědně zaměřené výstavy (výstava hub, alpinek, historie vývoje mikroskopu, atd.). Díky projektu se značně zlepšilo materiální vybavení pomůckami ve škole a žáci tak mohli naplánované aktivity snáze zrealizovat. Naučili se lépe si všímat svého okolí i více chránit přírodu.

V rámci klíčové aktivity technické vzdělávání došlo k začlenění tématu Design a konstruování - Elektrotechnika kolem nás do ŠVP a výuky v předmětu Praktické činnosti pro žáky 8. roč. Byly vytvořeny veškeré pracovní podklady pro tuto zcela novou část ŠVP - tematický plán, pracovní listy pro práci se stavebnicemi, prezentace v MS PowerPoint tak, aby i nově příchozí učitel podle nich mohl vyučovat. Exkurzemi do různých typů elektráren jsme vhodně doplnili látku Výroba el. energie. Zejména exkurze do vodní elektrárny byla přínosná, žáci mohli vidět samotnou turbínu v akci. Na střeše ZČU jsme slyšeli o místní fotovoltaické a větrné elektrárně. V jaderné elektrárně Temelín jsme v tamním infocentru absolvovali výukový program doplněný o interaktivní modely související s jadernou tematikou. U všech elektráren jsme se zaměřili zejména na jejich vliv na životní prostředí, v současné době je toto téma velmi aktuální. Exkurze do Techmánie Plzeň byla zaměřena na pokusy a práci s modely na téma Elektřina, které nejsme schopni ve školních podmínkách takto poutavou metodou žákům podat. Ze všech exkurzí byla vytvořena foto a video dokumentace.

Věříme, že celý projekt splnil všechny své cíle a zúčastnění byli obohaceni o nové poznatky. Vytvořené výukové materiály budeme v následujících letech určitě využívat.

Za realizační tým: Mgr. Václav Horák

 

 


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/1633989600_konference_390x60.jpg
  reklama un

  1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
  reklama
  1543878000_mikroskop.gif
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  35%
  33%
  31%
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa