zpravy

Projekt Q-Ram předává výsledky a doporučení

24. 10. 2012

(MŠMT) V pátek 19. října 2012 proběhla v prostorách Modré posluchárny pražského Karolina závěrečná konference projektu Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-Ram), která tak formálně završila více než tříletou práci odborníků z řad akademických pracovníků, studentů a zaměstnavatelů na tomto individuálním projektu národním.

Na konferenci, které se zúčastnilo více než 150 akademických pracovníků, byl představen vývoj projektu od jeho počátku až po konečné výstupy projektu, kterých se podařilo dosáhnout. Mezi řečníky vystoupil mimo jiné emeritní rektor VUT v Brně profesor Petr Vavřín, který shrnul své více než tříleté působení na projektu slovy: „ Na začátku tohoto projektu, kdy jsem působil jako předseda jedné z pracovních skupin, jsem byl skeptik a říkal jsem si, jen aby to nebyla další nadbytečná administrativa. S ohledem na uplynulé tři roky, které jsem na projektu strávil, však mohu říci, že implementace Q-Ram je významnou pomocí. Formulace výstupů z učení, jejich následná integrace v rámci studijního programu, analýza s ohledem na garantované znalosti a dovednosti a výsledná koordinace jednotlivých kurzů může značně přispět ke kvalitě celého vzdělávacího procesu.“

Co bylo hlavním cílem projektu a čeho se podařilo dosáhnout? Projekt Q-Ram si na svém počátku vytyčil cíl vytvořit kvalifikační rámec, který zpřehlední a zároveň zkvalitní systém terciárního vzdělávání v České republice. Jedná se o nástroj, který nabízí způsob, jak popsat odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti studentů absolventů jednotlivých studijních programů a oborů vysokých a vyšších odborných škol prostřednictvím výstupů z učení. Uchazeči, studenti a zaměstnavatelé získají jasnou informaci o tom, jaké znalosti, dovednosti a způsobilosti studium skutečně rozvíjí a co absolventi na výstupu skutečně umí. 

V průběhu roku 2011 proběhla pilotní implementace, do které se na 18 institucích terciárního vzdělávání zapojilo 487 vyučujících s cílem ověřit možnosti zavedení kvalifikačního rámce. Na tyto aktivity navázalo na jaře roku 2012 sedm vzdělávacích seminářů, kterých se zúčastnilo více než 400 zástupců vysokých a vyšších odborných škol, přičemž jejich zpětná vazba se stala velmi důležitým ukazatelem užitečnosti zavádění kvalifikačního rámce. Zkušenosti vyučujících vysokých a vyšších odborných škol z pilotní implementace a vzdělávacích seminářů ukazují, že zavádění kvalifikačního rámce a výstupů z učení není bez problémů a rizik, ale pozitiva a přínosy ve výsledku vysoce převažují.

Na řešení projektu se podílelo přes 170 akademických pracovníků, jejichž zásluhou je vytvoření tří dílů publikace Národního kvalifikačního rámce. První díl představuje vznikající kvalifikační rámec terciárního vzdělávání v prostředí České republiky a nastiňuje vývoj kvalifikačních rámců v evropském kontextu. Druhý díl se věnuje charakteristice soustavy oblastí vzdělávání v českém kvalifikačním rámci. V pořadí třetí díl vychází ze zkušeností škol se zaváděním kvalifikačního rámce, na jejichž základě odborný tým projektu Q-Ram vypracoval doporučení, jak kvalifikační rámec co nejlépe využít. 

Výhled do budoucna, možnosti jak pracovat s kvalifikačním rámcem a jak podporovat jeho další využití se staly předmětem panelové diskuze v odpolední části závěrečné konference. Hlavní odborný garant projektu docent Petr Kolář vyjádřil ve svém vystoupení s ohledem na budoucí vývoj jisté přání: „Vytvořili jsme těsně svázanou a širokou síť zaangažovaných lidí, kterým není kvalifikační rámec lhostejný a kteří by rádi rozvíjeli tuto aktivitu dál, ať už teoreticky, metodicky nebo zcela prakticky na svých institucích či pomáhali jiným institucím, kterou je vhodné do budoucna udržet.“

Pokud jde o plošné využívání vytvořeného kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání, předložil projektový tým účastníků konference k diskusi nárys svých doporučení: kvalifikační rámec zavádět postupně, při jeho zavádění komunikovat se školami a využívání kvalifikačního rámce podpořit metodicky a finančně.


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/muvs_390x60_2021.png
  reklama
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  36%
  35%
  29%
  dts 2021_web.jpg
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell grandpashabet baymavi baymavi giriş kalebet lidyabet http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ http://jigolofan.blogspot.com/ http://jigoloblogu.blogspot.com/ http://jigoloolmak.wordpress.com/ exproof etanj armatür okey sohbet cialis