zpravy

Informace pro příjemce - stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

07. 11. 2012

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných před 1. 5. 2012

Ve vztahu k odvodové povinnosti příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty, které byly vydány před 1. 5. 2012, platí, že institut promíjení může být využíván pouze ve skutečně odůvodněných případech, a to dále za podmínky, že poskytovatel v právním aktu nestanovil za porušení rozpočtové kázně snížený odvod. Odůvodněné typové případy, v jejichž případě lze využít institutu promíjení, jsou stanoveny jednotně v Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně (dále jen „Sazebník“).

V případě dotace poskytnuté v režimu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v rámci OP VK se jedná o grantové projekty), je Sazebník zveřejněn na webových stránkách jednotlivých krajů. Orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, může dle Sazebníku povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále, a to na základě písemné žádosti toho, kdo rozpočtovou kázeň porušil.

V případě dotace poskytnuté v režimu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (v rámci OP VK se jedná o individuální projekty, projekty technické pomoci, individuální projekty národní) jsou typové případy, v jejichž případě lze využít institutu promíjení, zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí.

 

Využití institutu promíjení u právních aktů vydaných po 1. 5. 2012

Ve vztahu k odvodové povinnosti příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty, které byly vydány po 1. 5. 2012, se institut promíjení odvodů nepoužije, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelní katastrofy či státem změněné situace.

Důvodem je fakt, že přiměřenost či adekvátnost postihu vůči pochybení, kterého se příjemce dopustil, je zajištěna již stanovením sníženého odvodu v uzavřeném právním aktu.


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/muvs_390x60_2021.png
  reklama
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  36%
  35%
  29%
  dts 2021_web.jpg
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell grandpashabet baymavi baymavi giriş kalebet lidyabet http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ http://jigolofan.blogspot.com/ http://jigoloblogu.blogspot.com/ http://jigoloolmak.wordpress.com/ exproof etanj armatür okey sohbet cialis