zpravy

Poplatky a podpora studentům vysokých škol v Evropě

08. 02. 2017

Simona Pikálková

Na podzim minulého roku vydala evropská síť Eurydice publikaci Fees and Support in Higher Education in Europe 2016/17 (Poplatky a podpora studentům ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě 2016/17), která porovnává evropské vzdělávací systémy v Evropě z hlediska dvou oblastí tradičně charakterizujících vysokoškolský sektor v daném státě. Jednak jsou to poplatky za studium (zejména školné a jeho výše, administrativní poplatky), jednak podpora studentům ve formě stipendií, grantů či půjček. Následující text krátce shrnuje hlavní závěry, ke kterým autoři došli.

Kdo platí poplatky?

V některých zemích, např. ve Skandinávii, Německu¹ či Řecku, se za vysokoškolské studium neplatí žádné poplatky, ve většině evropských zemí však studenti nějakou formou přispívají, ať již administrativními poplatky, tak v podobě školného. V asi polovině zemí platí poplatky všichni studenti (např. Francie, Velká Británie (vyjma Skotska), Španělsko, Belgie, Itálie), v dalších státech však platí pouze tzv. part-time studenti (měřeno podle nižší studijní zátěže); tak je tomu např.  v Polsku, Dánsku, Slovinsku či Skotsku.  
Další skupinu platících studentů tvoří ti, kteří překročí standardní dobu studia (např. v České republice, na Slovensku či Rakousku) nebo mají špatné studijní výsledky, resp. nedosáhnou na určitý počet kreditů (Estonsko, Polsko či Chorvatsko).
Následující obrázek ukazuje nejčastější kategorie studentů, kteří platí poplatky (zahrnuto je školné a administrativní poplatky) v prvním cyklu studia v roce 2016/17.

 

Konečně, některé země (Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko či Srbsko) mají tzv. státem dotovaná místa (state subsidised places), přičemž studenti vzdělávající v těchto pozicích nemusí platit poplatky (platí je za ně stát). Rozhodování svázané s tím, kdo dosáhne na dotované studium, je zpravidla založeno na prospěchu a studijních výsledcích.

Stipendia, granty, půjčky

Všechny evropské země poskytují alespoň jeden ze dvou typů přímé podpory studentům, kterými jsou na jedné straně stipendia, resp. granty, na straně druhé půjčky. Ve většině států existují oba typy podpory, tzn. stipendia i půjčky, v některých jsou dokonce stipendia a půjčky provázány a jsou dostupné ve formě jakýchsi balíčků (např. v Německu, Norsku či Švýcarsku).
ČR patří k zemím, kde stát podporuje studenty pouze formou stipendií, stejně jako např. ve Francii, Španělsku, Itálii či Rakousku. Naproti tomu Anglie a Island jsou jediné dvě země, kde existuje pouze podpora ve formě systému studentských půjček na životní náklady. Systém půjček je zde však velmi propracovaný, jejich výše odvíjí od mnoha faktorů (zda student bydlí s rodinou či samostatně, v Londýně či mimo něj). Navíc, absolvent je splácí, pouze pokud dosáhne příjmu nad určitou hranici (21 000 GBPv roce 2016).
Co se týče typů stipendií, v některých skandinávských zemích či v Lucembursku existuje systém univerzálních grantů, což znamená, že určitou formu podpory dostávají všichni nebo téměř všichni studenti² během svého studia, a to v týdenních nebo měsíčních částkách. Např. ve Švédsku mají nárok na finanční podporu všichni řádní (full-time) studenti po dobu 6 let, v roce 2016 činilo 704 SEK na týden po dobu 40 týdnů v roce.  
Hlavní typy stipendií pro řádné studenty v prvním cyklu studia /2016/17):

 

Většina systémů poskytuje rovněž sociální stipendia (need-based grants) s cílem podpořit znevýhodněné studenty. Nárok na tento typ stipendií je podmíněn socio-ekonomickými kritérii, z nichž nejčastější je celkový příjem rodiny. Některé země, např. Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Irsko či Rakousko, mají systém grantů založených na kombinaci sociálních a prospěchových kritérií.  Tento typ stipendií má za cíl ocenit dobré studijní výsledky s prioritou znevýhodněným studentům. Stipendia jsou udělována na základě ohodnocení výchozí sociální a ekonomické situace studenta a jeho studijních výsledků. Váha, jakou dávají jednotlivé země těmto dvěma kritériím, se liší. Litva, Bosna a Hercegovina, Island či Srbsko jsou jediné evropské země, které nemají systém sociálních stipendií.
Co se týče prospěchových stipendií (merit-based grants), nabízí je 18 evropských vzdělávacích systémů, mezi nimi i Česká republika. Ve většině států mají nárok na prospěchová stipendia ti studenti, kteří mají dobré studijní výsledky během vysokoškolského studia, někdy se však nárok odvíjí od výsledků studia na střední škole (Francie, baccalauréat).  
Nejčastější výše stipendií (pouze universální a sociální stipendia) vyplácených řádným studentům v prvním cyklu studia (2016/17):

Typologie zemí podle výše poplatků a podpory studentům

Na základě sledovaných faktorů rozdělili autoři evropské státy do čtyř skupin podle toho, jaký je podíl studentů platících poplatky na straně jedné a procento těch, kteří dostávají stipendium / grant, na straně druhé³.

Sektor A charakterizují malé poplatky spolu s vysokou podporou studentům; patří sem skandinávské země, Malta či Skotsko.
Do sektoru B patří státy, kde existují relativně nízké poplatky, ale také nízké granty – řadí se sem ČR (vůbec nejnižší poplatky, ale i nejnižší podíl studentů pobírajících stipendia), většina postkomunistických zemí, ale také Německo či Rakousko.
V sektoru C nalezneme relativně vysoké poplatky a současně nízkou podporu studentům, tak je tomu např. v Belgii, Francii, Itálii či Švýcarsku.
Konečně, sektor D je charakteristický vysokými poplatky za studium, ale v kombinaci s velkou podporou studentům; do této skupiny se řadí země Spojeného království vyjma Skotska (tzn. Wales, Anglie,Severní Irsko) a Lucembursko.
Následující obrázek ukazuje typologizaci zemí do čtyř sektorů podle podílu těch, kteří platí poplatky (zahrnuty jsou pouze poplatky nad 100 EUR), a podle podílu studentů, kteří dostávají stipendia (pouze univerzální a sociální stipendia). Zahraniční studenti nejsou zahrnuti.

Více informací k tématu, stejně jako další analýzy a publikace týkající se vzdělávání v Evropě, naleznete na webu Eurydice: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

¹ V Německu sice legislativa umožňuje vybírat poplatky za prodlouženou dobu studia, žádná vysoká škola však dosud toto právo v praxi neuplatnila.
² s omezením na tzv. full-time studenty a osoby s místem trvalého bydliště v daném regionu
³ Co se týče podpory studentů, do výpočtu byly zahrnuty pouze univerzální granty a sociální stipendia; v oblasti poplatků byly zahrnuty pouze poplatky vyšší než 100 EUR. 

 

 


DISKUZE K ČLÁNKU:

  Pokud chcete přispět do diskuze, vyplňte následující formulář:

  jméno a příjmení:
  email: *
  váš příspěvek: *  * uvedená pole jsou povinná
  banners/1633989600_konference_390x60.jpg
  reklama un

  1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
  reklama
  1543878000_mikroskop.gif
  1604012400_polar_125x125.jpg
  ucebnice
  anketa
  Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
  ANO
  NE
  NEVÍM
  ano
  ne
  nevim
  36%
  33%
  31%
  linka_duvery_240x100.jpg
  © Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz

  php shell hacklink php shell seobizde.com http://jigoloizmir.wordpress.com/ http://jigolositem.blogspot.com/ jigolo jigolo jigolo exproof etanj armatür okey sohbet süperbahis elitbahis süperbahis rulet masası rulet masası betboo betboo twitter betboo betboo https://www.promosyonbank.com/promosyon-kalem https://www.promosyonbank.com/promosyon-ajanda plak alan yerler bedava canlı mac izle betebet anadolu casino betebet212 betebet betebet bodrum escort mecidiyeköy escort anadolu casino alanya escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort porno izle portville betebet 126 portville satılık villa